Infrarood Verwarming 3000 Watt  thumbnail

Infrarood Verwarming 3000 Watt

Published Jun 15, 24
5 min read

Het resultaat van al dat werk is deze bachelorproef - badkamer infrarood verwarming plafond. In samenwerking met mijn externe mentor en tevens ook stageplaats kwam dit onderzoek tot stand. STUDIO plus ARCHITECTEN stond mij bij met de nodige info en dankzij hen vond ik ook meteen een geschikte casus en testproject, waarvoor dank - infraroodpanelen. Een woord van dank gaat ook uit naar mijn interne mentor Dhr

Hij zorgde voor een goede praktische begeleiding van mijn onderzoek (badkamer infrarood verwarming plafond). Enkele kritische vragen en opmerkingen zorgden voor een extra toets aan deze bachelorproef. Tot slot wil ik ook mijn ouders en familie hierbij vermelden. Dankzij hen kreeg ik de kans om te studeren (badkamer infrarood verwarming plafond). Langs deze weg wil ik hen en mijn vriendin bedanken voor de steun tijdens mijn opleiding en dit eindwerk

iii6 INLEIDING Na wat brainstormen en door mijn interesse in (ver)licht(ing) kwam ik op het idee om iets met lichtstudie te doen. Na mij wat in het onderwerp te hebben verdiept, vond ik dat er vrij weinig info te vinden was over daglicht - badkamer infrarood verwarming plafond. Hierdoor kwam ik op het idee om een casus volledig te analyseren op het gebied van licht

Niet zozeer aan personen die bezig zijn met kunstmatige verlichting (badkamer infrarood verwarming plafond). infraroodpaneel. Mijn onderzoeksvraag klinkt als volgt: Op welke manier zou de toepassing van digitale lichtanalyse de renovatie van de casus beïnvloed hebben en wat is de relevantie voor toekomstige projecten? Met mijn onderzoek wil ik te weten komen of het relevant is om digitale lichtanalyse toe te passen in de ontwerpfaseOm de bevindingen van de casus te testen werd er bij een nieuw project al in de ontwerpfase met de lichtanalyse gewerkt. badkamer infrarood verwarming plafond. De hypothese luidt dus als volgt: Het gebruik van digitale (dag)lichtanalyse in de ontwerpfase zorgt voor een beter ontwerp. In het theoretische deel van deze bachelorproef worden de termen en normen in verband met licht uitgebreid besproken

Infrarood Verwarming Plafond Badkamer

De casus wordt in het praktisch gedeelte volledig geanalyseerd (badkamer infrarood verwarming plafond). De casus is een bibliotheek die in 2010 gerenoveerd werd. Er werd een digitale analyse gemaakt van de bestaande toestand (voor de renovatie) en van de nieuwe toestand (na de renovatie). De analyses gebeurden elk afzonderlijk van elkaar. De aandachtspunten die uit de lichtanalyse naar voren kwamen, werden genoteerd en achteraf werden de twee analyses vergeleken met elkaarAlle onderzochte elementen werden grondig besproken om tot een globaal besluit te komen. Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag - badkamer infrarood verwarming plafond. 1 7 1. THEORETISCH KADER Om de waarden en resultaten van lichtanalyse met software beter te begrijpen, wordt in dit hoofdstuk de theoretische achtergrond toegelicht. De theorie gaat onder meer over de eenheden en het meten van licht(sterkte) TERMINOLOGIE LICHTSTERKTE <> VERLICHTINGSSTERKTE Lichtsterkte en verlichtingssterkte zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden

In dit hoofdstuk worden beide termen verduidelijkt LICHTSTERKTE Definitie De lichtsterkte van een lichtbron is de lichtstroom die per eenheid van een ruimtehoek in een bepaalde richting wordt uitgezonden. badkamer infrarood verwarming plafond. Dit wil zeggen dat de lichtsterkte van een bron aangeeft welk vermogen (energie per tijdseenheid) de bron in een bepaalde richting uitstraalt

Een andere veel gebruikte eenheid is lumen (lm) (badkamer infrarood verwarming plafond). Lumen is de eenheid van lichtstroom. Lichtstroom is de term die gebruikt wordt wanneer men de lichtsterkte over een gehele openingshoek integreert. 1 lm = 1 sr. Cd Sr = sterradiaal. Sterradiaal is de SI-eenheid van een ruimtehoek en is de 3D equivalent van radiaal

Infrarood Verwarming Glas

Eén sterradiaal is gelijk aan een kegel met een punt van 1 radiaal (360 = 2π), dat is ongeveer 57 graden. badkamer infrarood verwarming plafond. De lichtsterkte wordt dus gebruikt om de sterkte van lichtpunten/lichtbronnen aan te duiden - badkamer infrarood verwarming plafond. Om de lichtsterkte in de verschillende richtingen van bijvoorbeeld een armatuur te kennen, maakt men gebruik van een fotogoniometer

Fabrikanten van verlichting gebruiken deze diagrammen om de lichtsterkte en lichtstroom van hun producten aan te duiden (op technische fiches). Ook zijn er van deze diagrammen digitale bestanden: EULUMDAT of IESbestanden. Deze files kunnen in software gebruikt worden om de kunstmatige verlichting te simuleren en te analyseren. badkamer infrarood verwarming plafond. Figuur 1: Polair diagram Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag

De verlichtingssterkte kan dus ook worden uitgedrukt in lumen per m² (badkamer infrarood verwarming plafond). Een andere term die gebruikt wordt voor verlichtingssterkte is illuminatie (Engels: Illuminance). Een belangrijk gegeven is dat de verlichtingssterkte kwadratisch afneemt met de afstand. Wanneer de afstand tussen de lichtbron en het taakgebied (zie hoofdstuk 1.3.2) verdubbelt neemt de verlichtingssterkte in het taakgebied 4 maal af

Wanneer plaatselijke metingen gedaan worden met een zogenaamde luxmeter wordt dus de verlichtingssterkte gemeten - badkamer infrarood verwarming plafond. Er wordt gemeten hoeveel licht (lichtstroom) terecht komt op de meetbol van de luxmeter. Dit is ook de eenvoudigste manier. Alle normen worden uitgedrukt in lux. Dit komt omdat er een bepaalde hoeveelheid licht moet zijn over een bepaald oppervlak (bijvoorbeeld kantoorruimte)

Onze Keurmerken - Extra Warmte

Daarom staan in onderstaande tabel enkele referentiewaarden - badkamer infrarood verwarming plafond. Volle maan Zomerdag Straatverlichting Kantoren 0,25 Lux Lux 5 30 Lux 500 Lux Tabel 1: Referentiewaarden verlichtingssterkte KORTE SAMENVATTING De lichtsterkte (candela) is verwant aan de lichtstroom (lumen) en de verlichtingssterkte (lux). badkamer infrarood verwarming plafond. De eenheid lumen wordt gebruikt voor de totale lichtstroom in een lichtbundel

1 candela is dus gelijk aan 1 lumen per sterradiaal. Wanneer een bundel met een sterkte van 1 lumen op een oppervlak van 1 vierkante meter valt, geeft dit een verlichtingssterkte van 1 lux - badkamer infrarood verwarming plafond. 1 lux is dus gelijk aan 1 lumen per vierkante meter. Bij het berekenen van licht in gebouwen worden meestal twee andere termen gebruikt: Luminantie: De luminantie of helderheid is een lichtgrootheid waar ons oog gevoelig voor is

Illuminantie: Illuminantie of verlichtingssterkte is de hoeveelheid licht (lichtstroom) die op een bepaald oppervlak terecht komt en wordt uitgedrukt in de eenheid lux. Bachelorproef Toegepaste Architectuur pag (badkamer infrarood verwarming plafond). 3 9 DAGLICHTFACTOR Definitie De daglichtfactor is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe de verlichtingssterkte van een punt in een gebouw zich verhoudt tot de verlichtingssterkte in een vrij veld onder bewolkte hemel (CIE Overcast Sky)

Latest Posts

Mobiele Infrarood Verwarming

Published Jun 27, 24
7 min read

Infrarood Verwarming Werkplek

Published Jun 23, 24
3 min read